Starterová výživa - víme jak, kdy a proč?

DOLEŽAL, Oldřich a STANĚK, Stanislav. Starterová výživa - víme jak, kdy a proč?. Krmivářství, 2011, roč. 15(3), s. 9-12. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11051.pdf
Abstrakt

Starterová výživa je velmi důležitým prvkem odchovu telat v období mléčné výživy /rozvoj bachoru/. Na příjem starteru u telat mají vliv: dávka mléka (limitované dávky mléka přináší úsporu 600 až 800 Kč), podávání sena, včasné podávání starteru (od 3. dne), složení a chutnost starteru (obsah hrubého proteinu a vlákniny), podávání vody (od 3. dne) aj. Součástí článku je i popsání nejvýznamnějších chyb, které jsou časté v odchovu telat dojených plemen skotu v České republice.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat