Technologie shredlage a mléčná užitkovost

KUDRNA, Václav, JOCH, Miroslav, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a LANG, Petr., 2021 Technologie shredlage a mléčná užitkovost. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XIV.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, s. 51-54. ISSN 978-80-8077-711-1
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz21119.pdf
Abstrakt

Kukuřičná siláž má mimořádný význam ve výživě dojnic a skotu ve výkrmu. Pro její kvalitu je zásadní podíl klasu, ve kterém je obsaženo cca 65 % živin, přičemž koncentrace energie v něm dosahuje 8,0-8,2 MJ NEL/kg sušiny. Kukuřičná siláž společně s travními, vojtěškovými či jetelovými senážemi rozhoduje o struktuře krmné dávky a následně i o fyziologické funkci trávicího ústrojí zvířete. Technologie sklizně kukuřice souvisí se strukturou silážované kukuřice, resp. s množstvím efektivní vlákniny v dietě. V posledních letech se z USA do Evropy dostala nová technologie sklizně kukuřice na siláž, označovaná jako „Shredlage“. Jejím cílem je rozdrtit kukuřičná zrna (min. 85 % zrna nejméně na 4, ale i 8 částí) a zároveň nařezat stonky kukuřice podélně. Dochází tak k větší expozici vnitřku buněk pro fermentaci a mikrobiální aktivitu v bachoru. Vzhledem k delší řezance siláže „Shredlage“ a vyššímu podílu fyzikálně efektivní vlákniny lze zajistit dobrou strukturu diety i při vyšším podílu kukuřičné siláže v krmné dávce.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat