Testování kvality krmiv pomocí in vivo bilanční stravitelnosti

JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr, KUBELKOVÁ, Petra, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, KOUKOLOVÁ, Veronika, HLADKÁ, Vlasta a KLEJNA, Tomáš., 2022 Testování kvality krmiv pomocí in vivo bilanční stravitelnosti. In Domácí luskoviny - ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 5-7. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22251.pdf
Abstrakt

V průběhu posledních let jsme testovali řadu krmiv a krmných dávek pomocí in vivo bilanční metody, určené pro stanovení skutečné stravitelnosti živin. Na našem pracovišti jsou pro tato stanovení využiti skopci plemene Romanovská ovce s využitím dvou týdenního přípravného období a čtyř denního pokusného období, kdy je měřena spotřeba krmiv, odebírány výkaly a následně stanoveno složení krmiv, zbytků a výkalů. Z těchto výsledků je následně stanovena stravitelnost jednotlivých živin. V posledních letech jsme se věnovali zejména stanovení stravitelnosti živin u siláží z různých druhů luskovin, krmných dávek s různými druhy a obsahy jadrných krmiv se zaměřením na posouzení amarantu oproti jiným druhům jadrných krmiv. Dále jsme se také věnovali testování stravitelnosti kukuřičných siláží vyrobených pomocí různých způsobů sklizně.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat