Testování kvantitativních a kvalitativních parametrů kukuřičných hybridů

JANČÍK, Filip, TYROLOVÁ, Yvona, KUBELKOVÁ, Petra, STUDNIČNÝ, Přemysl a ČERNÍK, Vladimír. Testování kvantitativních a kvalitativních parametrů kukuřičných hybridů. Náš chov, 2023, roč. 83(10), s. 26-29. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23147.pdf
Abstrakt

V letech 2022 a 2023 proběhla ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. provozní testace kvantitativních a kvalitativních parametrů vybraných hybridů kukuřice. Jako výnosové parametry byly posuzovány hmotnost jednotlivých částí rostlin, výška rostliny, výška nasazení palice a počet zrn na jednu palici. Vzorky řezanky byly analyzovány na chemické složení a stravitelnost. Ze získaných dat byly zároveň vypočteny výnosy škrobu, NEL, metanu a mléka. Stravitelnost škrobu a NDF byla stanovena metodou in situ. Z testovaných hybridů byl nejvýkonnější hybrid P8888 a to ve všech výnosových parametrech. Tento hybrid měl zároveň nejvyšší obsah NL a škrobu, což jsou parametry, které jsou pro tvorbu kvalitních siláží a následně krmných dávek také velmi důležité. Kontrolní hybridy v některých parametrech kvality dosáhly vyšších hodnot v porovnání s některými hybridy firmy Pioneer, nicméně při přepočtu na výnosové parametry dosahovaly vždy hodnot nižších.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat