The Quality of Maize Silages Treated with Biostabil Mays

LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, JENKINS, V. a MUELLER, I., 2023 The Quality of Maize Silages Treated with Biostabil Mays. In 19th International Symposium FORAGE CONSERVATION. Brno: Mendelova univerzita, s. 120-121. ISSN 978-80-7509-919-8
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz23054.pdf
Abstrakt

The use of effective silage additives is increasingly important. The aim of the work was to assess the quality of maize silages treated with BioStabil Mays (BSM) – Silage Inoculant. Only minimal differences in nutritional values of fresh forage between treatment and Control without silage inoculant was observed, even after fermentation of 42 and 91 days. BioStabil Mays treated silage had significantly lower pH compared to Control after 7 days of fermentation, tended to reduced Ammonia (%) levels after 42 days of fermentation, resulted in higher content of LAB and yeast and significantly reduced dry matter losses by 33 % after 92 days of fermentation. The trial confirmed that BioStabil Mays improves aerobic stability by 35.6 h after 42 days of fermentation.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat