Trvalé travní porosty a chov krav bez tržní produkce mléka

KVAPILÍK, J. Trvalé travní porosty a chov krav bez tržní produkce mléka. Náš chov, 2015, roč. 75(5), s. 37-42. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkazhttp://_data/publikace/15040.pdf