Trvalé travní porosty a chov krav bez tržní produkce mléka

KVAPILÍK, Jindřich. Trvalé travní porosty a chov krav bez tržní produkce mléka. Náš chov, 2015, roč. 75(5), s. 37-42. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15040.pdf
Abstrakt

Význam trvalých travních porostů (dále TTP) se z hlediska neprodukčních funkcí (udržování krajiny, rozvoj venkova, ochrana životního prostředí, hospodaření s vodou aj.) v ČR i v EU zvyšuje. Svědčí o tom mimo jiné i zahrnutí principu „ozeleňování“ do reformy Společné zemědělské politiky. Plocha TTP (kolem milionu hektarů) se na výměře zemědělské půdy podílí přibližně 27 %. Ekologicky a ekonomicky využívají TTP především krávy bez tržní produkce mléka, jejichž počet se v ČR v letech 2000 až 2014 zvýšil přibližně o 185 %. Příspěvek pojednává o vývoji ploch TTP a možnostech jejich využití, výsledcích chovu krav bez tržní produkce mléka, některých zásadách reformy společné zemědělské politiky a faktorech, které chov krav bez tržní produkce mléka ovlivňují.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu