Určení dostupnosti amidovaných pektinů pro mikroorganismy tračníku

MAROUNEK, Milan, SYNYTSYA, Andriy, ČOPÍKOVÁ, Jana a SIROTEK, Kamil. Určení dostupnosti amidovaných pektinů pro mikroorganismy tračníku. Chemické listy, 2005, 99, 591-593. ISSN 0009-2770.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz5184.pdf
Abstrakt

Amidované pektiny byly testovány na kulturách z obsahu tračníku prasat. Kultury byly inkubovány 24 hodin, a poté byla zjišťována produkce těkavých mastných kyselin (TMA), plynu a amoniaku. Citrusový pektin použitý pro syntézy amidovaných derivátů sloužil jako kontrola. Produkce TMA a plynu byla v kulturách s amidovanými pektiny průkazně nižší než v kontrolních. Produkce TMA a plynu byla v negativní a produkce amoniaku v pozitivní korelaci se stupněm amidace. Délka uhlíkatého řetězce alkylových substituentů neměla vliv na fermentaci modifikovaných pektinů. Amidace pektinů řádově snižovala počet baktérií tračníku schopných růst na pektinech. Hlavní morfologickou skupinou baktérií byly gramnegativní tyčinky.

OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce