Utilization of the continuous measurement technology to control the feeding of dairy cows

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ Alena., 2018 Utilization of the continuous measurement technology to control the feeding of dairy cows. In Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 482. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18117.pdf
Abstrakt

Using of new technologies based on automatic continuous measurement of different variables (pH, temperature, chewing activity) can be taken in real time to improve the performance and welfare of animals. The aim of the experiment was to investigate the effect of external intervention (mechanical stimulation of rumen or changes of TMR) on the work of the rumen in 22 high-performance Holstein dairy cows, and their performance.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat