Variabilita koncentrace a emise frakcí prachu PM10 a PM2,5 v objektech chovu hospodářských zvířat

DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš., 2011 Variabilita koncentrace a emise frakcí prachu PM10 a PM2,5 v objektech chovu hospodářských zvířat. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2011. Nitra: Agrokomplex, s. CD. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11104.pdf
Abstrakt

Souhrn hodnot koncentrace a emise standardních frakcí byl vyhodnocen u skotu (telata, dojnice), prasat (výkrm, a drůbeže (brojleři). Nejvyšší podíl netto-produkce frakce PM10 byl zaznamenán u dojnic a výkrmu brojlerů kuřat (49,2 %). Nejvyšší podíl netto-produkce PM2,5 byl u výkrmu brojlerů (64,7 %). Nejnižší podíl frakce PM10 byl u výkrmu prasat (19,7 %), podíl frakce PM2,5 také u výkrmu prasat. Nejvyšší variabilita hodnot brutto-emise byla u telat (118,2 % – PM10 a 105,9 %-PM2,5). Naopak nejnižší variabilita byla zjištěna u dojnic (34,6 %-PM10 a 47,9 %-PM2,5).

ProjektVýzkum základních enviromentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat