Vliv barvy světla na mikrobiální kontaminaci vzduchu hal a vajec nosnic

VLČKOVÁ, Jana a TŮMOVÁ, Eva. Vliv barvy světla na mikrobiální kontaminaci vzduchu hal a vajec nosnic. Drůbežář-hydinár, 2017, roč. XI(2), s. 10-11. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17076.pdf
Abstrakt

Předmětem této studie bylo srovnat kvalitu vzduchu v drůbežárnách a mikrobiální kontaminaci vaječné skořápky u nosnic chovaných pod modrým, zeleným, červeným a žlutým světlem v obohacené kleci. Mikrobiální kontaminace vzduchu nebyla průkazně ovlivněna barvou světla. Byly zde nalezeny signifikantní interakce u kontaminace skořápky mezi etáží a barvou světla u Escherichia coli a Enterococcus. Nejvyšší množství Escherichia coli bylo detekováno u vajec od nosnic umístěných ve střední etáži pod žlutou barvou, nejnižší hodnoty v etáži horní také pod žlutým světlem. Podobné výsledky byly sledovány u Enterococcus, kde nejvyšší kontaminace byla ve střední etáži pod žlutým světlem, zatímco nejnižší kontaminace byla nalezena v horní etáži pod modrým světlem. Výsledky naší studie naznačují, že barva světla má minimální efekt na mikrobiální kontaminaci, ale průkazný vliv byl detekován u etáže. Nejvyšší mikrobiální kontaminaci vajec byla zjištěna u vajec ze střední etáže.

ProjektIdentifikace a řešení vybraných prodblémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce