Vliv březosti klisnyna její chování při kojení

BARTOŠOVÁ, Jitka. Vliv březosti klisnyna její chování při kojení. Veterinářství, 2012, roč. 62(8), s. 510-512. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12156.pdf
Abstrakt

Konflikt mezi savčí matkou a mládětem o mateřské mléko (parent-offspring conflict) je intenzivnější u druhů, u nichž samice na počátku laktace znovu zabřeznou, a tím jsou vystaveny dvojí mateřské investici. Například klisny koňovitých odstavují svá hříbata dříve, jsou-li již znovu březí. Předpokládali jsme silnější konflikt u březích klisen oproti jalovým již v období plné laktace, tedy ještě před začátkem procesu přirozeného odstavu. Otestovali jsme vliv březosti na behaviorální parametry kojení v 8 stádech volně ustájených klisen koně domácího během prvního půl roku laktace a oproti očekávání našli mírnější konflikt matky s kojeným mládětem v souvislosti s březostí. Výsledky naznačují, že matky se s dvojí mateřskou investicí vypořádávají poskytováním více péče kojeným hříbatům v době, kdy jsou nároky plodu relativně nízké. Matky tak zřejmě kompenzují kojeným hříbatům dřívější odstav, ke kterému dojde v důsledku značného nárůstu nároků plodu zhruba v posledním trimestru březosti.

ProjektStudium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice
OdděleníEtologie