Vliv dávky přípravku na silážování vojtěšky

LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr a KUBELKOVÁ, Petra. Vliv dávky přípravku na silážování vojtěšky. Náš chov, 2024, roč. 84(3), s. 64-67. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz24015.pdf
Abstrakt

S cílem snížit ztráty sušiny fermentací u vojtěškové siláže, a tím ušetřit náklady, byl uskutečněn pokus s aplikací dvou silážních přípravků ve dvou aplikačních dávkách. Byl použit inokulant, obsahující Lactobacillus plantarum v koncentraci 3×1011 cfu/g v nižší doporučené dávce 1 g/t a ve vyšší dávce 10 g/t, a dále konzervant 65% kyseliny mravenčí v dávce 2,5 l/t a 5 l/t. Ztráty sušiny
fermentací nebyly mezi variantami statisticky významné. Ztráty fermentací byly v průměru 6,36 +- 0,85 %, ztráty aerobní degradací po dvou dnech od otevření sila byly v průměru 2,45 +- 0,35 % a po sedmi dnech 4,54 +- 0,77 %.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat