Vliv hygieny chovného prostředí na výskyt průjmových onemocnění telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David. Vliv hygieny chovného prostředí na výskyt průjmových onemocnění telat. Veterinářství, 2017, roč. 67(12), s. 952-955. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17208.pdf
Abstrakt

Cílem práce je analýza vlivu hygieny chovného prostředí na výskyt průjmových onemocnění telat v období mléčné výživy v průběhu dvouletého sledování telat ustájených ve venkovních individuál­ních boxech. Byla hodnocena čistota chovného prostředí a povrchu těla 60 telat celkem na deseti kra­jinách těla (modifikovanou stupnicí podle Reneaua). Ve sledovaném chovu byl v průběhu sledování prokázán přímý vztah mezi výskytem průjmových onemocnění telat a úrovní hygieny venkovních individuálních boxů. Čistota povrchu těla telat je odrazem úrovně hygieny chovného prostředí. Znečištění distálních částí končetin a ventrální částí břicha přímo souvisí se znečištěným a mokrým ložem, resp. podlahou výběhu.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat