Vliv intenzity vyřazování prasnic na strukturu a ekonomiku stáda prasnic v užitkovém chovu

HOUŠKA, Lubor. Vliv intenzity vyřazování prasnic na strukturu a ekonomiku stáda prasnic v užitkovém chovu. Náš chov, 2010, roč. 70(5), s. 60-62. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10049.pdf
Abstrakt

Byly porovnány ekonomické charakteristiky stáda prasnic v užitkovém chovu při 13-29% intenzitě brakace. Při 14% brakaci byl vzájemný poměr skupin prasnic na 1. a 2. vrhu a na 3.-5. vrhu vyrovnaný a obnova stáda dosahovala 38,33%. Při dalším zvyšování intenzity vyřazování narůstala převaha mladých, nízkoužitkových prasnic na 1. a 2. vrhu nad prasnicemi s plně rozvinutou užitkovostí (tedy prasnic na 3.-5. vrhu). Zvyšující se intenzita vyřazování měla za následek nižší roční produkci selat a nižší přepočtený zisk na prasnici za rok.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat