Vliv kombinace biologických a chemických přípravků na kvalitu kukuřičné siláže

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. Vliv kombinace biologických a chemických přípravků na kvalitu kukuřičné siláže. Úroda, 2017, roč. LXV(12, vědecká příloha), s. 567-570. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17210.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat mezi sebou výsledky fermentace kukuřičné siláže, konzervované s přídavkem několika vybraných silážních přípravků a jejich kombinace s přípravkem Ecosyl, obsahujícím homofermentativní bakterie mléčného kvašení Lactobacillus plantarum MTD/1. Testováno bylo 10 variant. Kontrolní varianta (bez aditiv) se od ostatních variant v ukazatelích výživných hodnot významně nelišila, kromě varianty Ecosyl s Lalsilem Fresh (heterofermentativní bakterie mléčného kvašení Lactobacillus buchneri), u které byly u škrobu a cukrů získány vyšší hodnoty. U kontrolní siláže bylo oproti ostatním variantám analyzováno nejvyšší pH a nejnižší kyselost vodního výluhu. Siláže s kombinací Ecosyl a konzervant nebyly v ukazatelích fermentace lepší než samostatně Ecosyl či jiný přípravek, pouze kombinovaný přípravek Ecosyl s Lalsilem Fresh měl vliv na nižší obsah těkavých mastných kyselin.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat