Vliv konzervantu na kvalitu vojtěškové siláže

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ,Yvona, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a HOMOLKA, Petr. Vliv konzervantu na kvalitu vojtěškové siláže. Náš chov, 2018, roč. 78(2), s. 50-55. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18031.pdf
Abstrakt

V pokusu se silážováním vojtěšky o sušině asi 35 % bylo hlavním cílem posoudit vliv vybraných silážních přípravků na kvalitu siláže získané po sklizni s různou délkou řezanky. Kromě kontroly bez aditiva byl testován vliv tří chemických a jednoho biologického konzervantu. Pro zjištění skutečné délky řezanky byl použit Penn State Particle Size Separator. V průběhu fermentace byla kontinuálně měřena teplota speciálními mikročidly s přesností 0,065 °C. Po separaci siláže s delší řezankou zůstalo 69,9 % hmoty na sítu s oky 19 mm, s kratší řezankou pouze 25,7 %. Délka řezanky výsledky fermentace významně (P < 0,05) neovlivnila. Jiné to bylo u vlivu aditiv. V porovnání s kontrolou bez aditiva byl zjištěn významně vyšší obsah kyseliny octové u chemického přípravku Safesil a významně nižší poměr mezi obsahem kyseliny mléčné a těkavých mastných kyselin u biologického přípravku BonSilage Forte. U všech siláží se po založení do sila zvýšila teplota přibližně na 33 °C za šest až osm dnů a pak pomalu celé tři měsíce sledování klesala na teplotu 24 až 25 °C, přičemž u siláží s delší řezankou to bylo pomaleji

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat