Vliv lokality na ukazatele výživné hodnoty vojtěšky, pěstované v letech 2018 až 2022

LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, LANG, Jaroslav, JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, SYNKOVÁ, H. a NEDĚLNÍK, Jan. Vliv lokality na ukazatele výživné hodnoty vojtěšky, pěstované v letech 2018 až 2022. Úroda, 2023, roč. 71(12, vědecká příloha), s. 269-276. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23154.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo posouzení vlivu lokality na obsah živin u vojtěšky, pěstované v pěti po sobě jdoucích letech 2018–2022. Lokalita Troubsko patří do řepařské výrobní oblasti, s nadmořskou výškou 270 m, lokalita Hrušovany nad Jevišovkou leží v Dyjsko-svrateckém úvalu v blízkosti řeky Dyje, má průměrnou nadmořskou výšku 181 m. V každé z obou lokalit byly z prvních třech sečí odebrány vzorky vojtěšky, které byly následně chemicky analyzovány běžnými metodami podle AOAC (2005). Troubsko je oblast s nižší průměrnou teplotou a s nižším množstvím srážek, i proto tam vojtěška dosahovala při sklizni pozdější sklizňovou zralost zhruba o 2 dny. V Troubsku byl ve srovnání s lokalitou Hrušovany nad Jevišovkou stanoven ve vojtěšce v době sklizně vyšší obsah sušiny, ADF, NDF i popele a nižší obsah N-látek.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat