Vliv obohacení prostředí na telata

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina. Vliv obohacení prostředí na telata. Náš chov, 2024, roč. 84(2), s. 45-47. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz24017.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnocení vlivu obohacení chovného prostředí na chování, růst a zdraví párově ustájených telat. Sledování se uskutečnilo u 28 holštýnských telat. Sedm párů telat bylo ustájeno v kotcích obohacených o kaučukový kousací kříž zavěšený na řetězu na konstrukci kotce (pokusná skupina) a 7 párů telat v kotcích neobohacených (kontrolní skupina). Telata ustájená v obohaceném prostředí dosahovala signifikantně vyšší růst v důsledku významně vyšší spotřeby starteru než telata ustájená v neobohaceném prostředí. Obohacení chovného prostředí významně stimuluje herní chování telat, snižuje frekvenci výskytu negativních projevů chování a poskytuje tak lepší podmínky jejich pohody.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat