Vliv obsahu sušiny a délky řezanky na kvalitu siláží

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, HOMOLKA, Petr a JAMBOR, Václav. Vliv obsahu sušiny a délky řezanky na kvalitu siláží. Náš chov, 2023, roč. 83(3), s. 50-53. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23022.pdf
Abstrakt

U vojtěškových i kukuřičných siláží byly během let 2018 až 2022 testovány následující technologické prvky: obsah sušiny a délka řezanky. Obsah sušiny hraje významnou roli především ve zvýšení teploty na začátku fermentace. Potvrdilo se, že každé zvýšení teploty siláže po jejím založení znamená ztrátu energie a sušiny. Rozdíly mohou být několik procent, ale i mnohem vyšší. Vysoký, ale i nízký obsah sušiny siláže představuje především velké riziko Maillardovy reakce. Sucho během vegetačního období mělo větší vliv na fermentační ukazatele (nižší kyselost siláže i obsah kyseliny mléčné i octové), zatímco období s počasím více deštivým, mělo vyšší vliv na výživné hodnoty (nižší obsah vlákniny a vyšší netto energie laktace). Ztráty sušiny během fermentace byly u vojtěškových siláží s kratší řezankou (20 mm) nižší než u siláží s řezankou delší (40 mm). U vojtěškových siláží měly vyšší aerobní stabilitu siláže s kratší řezankou ve srovnání s řezankou delší. Řezanku s vyšší sušinou je nutné intenzivněji a déle dusat, aby z ní byl vytěsněn vzduch.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat