Vliv obsahu sušiny na kvalitu kukuřičných siláží

LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav. Vliv obsahu sušiny na kvalitu kukuřičných siláží. Úroda, 2012, roč. 60(1), s. 28-31. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12151.pdf
Abstrakt

V prvním experimentu jsme analyzovali 418 vzorků kukuřice na siláž, polovinu v rozmezí 28 – 34 % sušiny, další polovinu 34 – 40 %. Vyšší sušina (34 – 40 %) měla významně negativní vliv na chemické složení a kvalitu fermentace kukuřičné siláže. Zvyšování sušiny mělo velmi malý vliv na změny obsahu NDF, škrobu a organické hmoty. Zatímco sušina rostla, obsahy NDF, škrobu a organické hmoty byly zhruba na stejné úrovni. Ve skupině vzorků s 34 – 40 % sušiny byl zaznamenán trend zvyšování pH. Ve druhém pokusu jsme analyzovali 60 vzorků silážní kukuřice se sušinou od 25 do 45 %. Trend ukázal, že zvyšování sušiny má velmi malý vliv na stravitelnost (in sacco) organické hmoty, ale vysoký účinek na stravitelnost vlákniny, ta se snižovala, zatímco DM stoupala.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat