Vliv pohlaví telete na mléčnou užitkovost dojnice

KRANJČEVIČOVÁ, Anita, BRZÁKOVÁ, Michaela, PŘIBYL, Josef, SVITÁKOVÁ, Alena a FIALOVÁ, Z. Vliv pohlaví telete na mléčnou užitkovost dojnice. Náš chov, 2016, roč. 76(10), s. 32-33. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16125.pdf
Abstrakt

Mléčná užitkovost skotu je vlastnost ovlivněná nespočtem vnitřních i vnějších vlivů. V poslední době se zájem odborné veřejnosti i chovatelů upíná k možnému vlivu pohlaví telete na mléčnou užitkovost jeho matky. Tato studie měla za úkol ověřit vliv pohlaví telete na užitkovost dojnic v podmínkách České republiky. Touto věcí se již zabývali v USA a v Dánsku, kde na svých populacích prokázali určitý, ale protichůdný vliv. Soubor obsahoval záznamy o užitkovosti od 197 333 krav, pořízené mezi lety 1995 až 2015. V případě naší studie byl pomocí Test day modelu s pevnou regresí prokázán vliv telete na mléčnou užitkovost ve prospěch býčků. Užitkovost se v tomto případě zvýšila o 21 kg mléka za laktaci. Toto zvýšení je z ekonomického hlediska nevýznamné v porovnání s vyšší potřebou jaloviček k obnově stáda a prodeji.

ProjektCelostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat