Vliv ročních výkyvů počasí na kvalitu kukuřičných siláží

LOUČKA, Radko. Vliv ročních výkyvů počasí na kvalitu kukuřičných siláží. Úroda, 2020, roč. 68(12), s. 56-59. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20230.pdf
Abstrakt

Cílem příspěvku je porovnat nutriční a fermentační ukazatele kvality kukuřičných siláží sklízených v letech se suchým a teplým počasím během vegetačního období (2015 až 2019) a sklízených v letech 2005 až 2014, ve kterých počasí odpovídalo období hlediskům dlouhodobého normálu 1981 až 2010. Do hodnocení bylo zahrnuto 3741 analýz kukuřičných siláží z několika laboratoří v ČR. V suchém období ve srovnání s předchozími roky bylo nejvyšší pH a zároveň nejnižší všechny další ukazatele kvality fermentačního procesu. Důvodem může být i významně vyšší obsah sušiny a vlákniny a zároveň nižší obsah škrobu při sklizni v sušším období. Takové podmínky predikují vyšší ztráty a nižší kvalitu siláží. Suché období mělo větší vliv na fermentační ukazatele, zatímco období s počasím v normálu mělo vyšší vliv na výživné hodnoty.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat