Vliv technologie sklizně vojtěšky a kukuřice na aerobní stabilitu siláží

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona a JAMBOR, Václav., 2021 Vliv technologie sklizně vojtěšky a kukuřice na aerobní stabilitu siláží. In Prezentace. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 1-15. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21198.pdf
Abstrakt

Aerobní stabilita je i nadále podle Systému Völkenrode definovaná jako počet hodin od doby, kdy se teplota siláže zvýší o 2 °C (resp. 3 °C) nad teplotu okolí (ambient). Kvalita aerobní stability může být posuzována i dalšími metodami. Jsou to: maximální teplota siláže, pH na začátku a na konci testu, stupeň kondenzace, stupeň přítomnosti kvasinek či plísní a ztráta hmotnosti siláže. Kukuřičné siláže bývají méně stabilní oproti vojtěškovým silážím. Důležitým úkolem pro budoucnost je celoevropské sjednocení metodiky hodnocení aerobní stability. Je třeba sjednotit zejména teplotu a délku testu a dále parametry testovacího zařízení.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat