Vliv teplotně-vlhkostního indexu na mléčnou užitkovost a frekvenci dojení plemene české strakaté ve stáji s automatickým dojicím systémem (AMS)

KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a POLÁČKOVÁ, V., 2020 Vliv teplotně-vlhkostního indexu na mléčnou užitkovost a frekvenci dojení plemene české strakaté ve stáji s automatickým dojicím systémem (AMS). In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 33-35. ISSN 978-80-7403-240-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz20185.pdf
Abstrakt

Cílem práce bvlo posoudit vliv teplotně-vlhkostniho indexu (THI) na denní nádoj a frekvenci dojeni na farmě s automatickým dojicím systémem (AMS) a chovem plemene české strakaté. V rámci sledování bvlv na farmě zjištěni1 tři zónv THI. a to bezstresová zóna, zóna velmi mírného stresu a zóna mírného stresu. Průměrný denní nádoj nebyl THI statistický významně ovlivněn. Rovněž četnost dojení nebyla THI ovlivněna. Plemennou příslušností (CESTR) si lze vysvětlit, proč s rostoucím THI nedošlo ke snížení denního nádoje mléka ani četnosti návštěv dojicího robota na sledované farmě, jak bylo ve studiích zjištěno u vysoce produkčního plemene holštým. Lze předpokládat, že CESTR bude vzhledem ke svým vlastnostem tolerantnější vůči teplu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat