Vliv teploty vzduchu na vývoj a přežitelnost exogenních stádií gastrointestinálních hlístic ovcí

LANGROVÁ, Iva, JANKOVSKÁ, Jvana, VADLEJCH, Jaroslav, ČADKOVÁ,Z., KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína., HOMOLKA, Petr a BORKOVCOVÁ, M., 2012 Vliv teploty vzduchu na vývoj a přežitelnost exogenních stádií gastrointestinálních hlístic ovcí. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 124-127. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12187.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv teploty vzduchu na vývoj a přežitelnost exogenních stádii nejčastěji se vyskytujících druhů gastrointestinálních hlístic ovcí v podmínkách CR Studie prokázala, ze teplota vzduchu je významným epidemiologickým faktorem, ovlivňující především vývoj a přežitelnost exogenních stádií infekčních larev gastrointestinálních hlístic ovcí. Bylo zjištěno, že většina hlístic se přestává vyvíjet při teplotách 3 – 6°C a nejkratší vývoj byl zaznamenáván při teplotě 26 °C.

ProjektEfektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat, Výživa a krmení hospodářských zvířat