Vliv užití plnospektrálního světla ve výkrmových halách brojlerů

KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a JIROUTOVÁ, Pavlína., 2011 Vliv užití plnospektrálního světla ve výkrmových halách brojlerů. In Vidiecké stavby 2011. Nitra: SPU, s. 55-57. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11175.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo určit vliv plnospektrálního světla na výkrm broilerů. Při použití plnospektrálního světla byla zjištěna statisticky průkazně (P < 0,05) vyšší finální hmotnost broilerů (2,14 ± 0,21 kg vs.2,03 ± 0,2 kg ), ostatní sledované parametry nebyly světlem ovlivněny.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat