Vliv výživy na intenzitu růstu, složení jatečného těla a kvalitu masa daňků evropských z farmového chovu

BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděk, KOTRBA, Radim, KUDRNÁČOVÁ, Eva a CEACERO, Francisco. Vliv výživy na intenzitu růstu, složení jatečného těla a kvalitu masa daňků evropských z farmového chovu. Maso, 2017, roč. 28(6), s. 4-8. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17160.pdf
Abstrakt

Cílem předložené práce bylo vyhodnotit vliv různé výživy na intenzitu růstu, složení jatečného těla a kvalitu masa farmově vykrmovaných špičáků daňka evropského (Dáma dáma). U skupin zvířat, které byly kromě pastevního porostu přikrmovány ječmenem nebo ječmenem s přídavkem aminokyseliny lysin, byla zaznamenána signifikantně vyšší intenzita růstu ve výkrmu, hmotnost jatečného těla i vyšší jatečná výtěžnost než u skupiny daňků krmených pouze pastvou. Jatečné půlky jedinců vykrmovaných pouze pastevním porostem obsahovaly statisticky průkazně nižší podíl oddělitelného tuku a naopak více kostí a šlach. Maso svalu longissimus lumborum daňků přikrmovaných jadrným krmivem obsahovalo téměř dvojnásobné množství intramuskulárního tuku, naopak nebyl zjištěn průkazný rozdíl v obsahu bílkovin a kolagenu. Rozdíly v ukládání vnitrosvalového tuku se projevily v odlišném senzorickém profilu u vybraných deskriptorů chuti masa. S výjimkou nižšího množství jatečných lojů, oddělitelného tuku v jatečné půlce a podílu masa z plece nebyly zjištěny signifikantní rozdíly související s přídavkem lysinu do krmné dávky u obou skupin daňků přikrmovaných ječmenem.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu, Etologie