Vliv zkrmování lupiny bílé na mléčnou užitkovost

BLAŽKOVÁ, Kateřina a ČERMÁKOVÁ, Jana., 2011 Vliv zkrmování lupiny bílé na mléčnou užitkovost. In Jak dál ve výuce Výživa a krmení zvířat. Praha: ČZU, s. 112-118. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11006.pdf
Abstrakt

V experimentu 3 x 3 latinského čtverce se 30 vysokoužitkovými dojnicemi byl testován účinek částečné náhrady sójového extrahovaného šrotu semenem lupiny bílé (lupinus albus), odrůdy Amiga, v krmné dávce dojnic. Dojnice byly rozděleny do tří vyrovnaných skupin (K, P30 a P50). Kontrolní dieta (K) obsahovala jako hlavní zdroj bílkovin sójový extrahovaný šrot, v dietě P30 bylo 30% a v dietě P50 50% sójového extrahovaného šrotu nahrazeno lupinou. Každá perioda experimentu trvala čtyři týdny se třemi přípravnými týdny a ve čtvrtém pokusném týdnu se odebíraly vzorky mléka, bachorové tekutiny a krve z ocasní žíly. Nebyly zjištěny statisticky průkazné rozdíly (P>0,05) v příjmu sušiny, produkci a složení mléka, ani základních parametrech krve a bachorové tekutiny. Na základě našich výsledků může semeno lupiny bílé nahradit až 50% sójového extrahovaného šrotu při zachování stejné úrovně mléčné užitkovosti.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat