Vybrané ukazatele ovlivňující efektivitu chovu dojnic

SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Vybrané ukazatele ovlivňující efektivitu chovu dojnic. Náš chov, 2015, roč. 75(10), s. 34-38. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15137.pdf
Abstrakt

Na zjištěném počtu dojnic vychází potřeba 7 až 11 březosti každý týden a potřeba inseminací 3 až 5 krav každý den. Struktura stáda se na zmíněném vzorku podniků blíží ideálnímu rozdělení v závislosti na pořadí laktace nejvíce skupině chovů plemene H. Podíl krav v období stání na sucho z celkového počtu sledovaných dojnic vychází v ekonomicky výhodném poměru do 15 %. V souboru podniků má pouze 29 % farem počet somatických buněk do 200 tis./ml., přičemž požadavek pro ekonomickou hranici chovu krav do 100 tis./ml. splňuje pouze jeden chov. Současná situace na trhu s mlékem se vyznačuje dramatickým poklesem ceny mléka, která bude mít za následek ztrátovost odvětví. Pro vyrovnanost nákladů a výnosů je zapotřebí podle vypočteného bodu zvratu dosáhnout minimální ceny 8,43 Kč/l. Klíčová slova: mléko, chov dojnic, reprodukce, laktační den, věk při prvním otelení

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat