Vybrané ukazatele porážek býků

KVAPILÍK, Jindřich, ZAHRÁDKOVÁ, Radka a RŮŽIČKA, Z. Vybrané ukazatele porážek býků. Náš chov, 2007, roč. 67(11), s. 26-30. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7199.pdf
Abstrakt

V práci jsou hodnoceny ukazatele porážek býků za rok 2004 – 2006. Výsledky ukázaly, že hodnocení SEUROP bylo v našich podmínkách úspěšně zavedeno. Dále vyplývá, že zatímco průměrná hmotnost JUT je uspokojivá, průměrný přírůstek je z ekonomického hlediska nedostatečný. U plemen a kříženců skotu chovaných v ČR lze však dosahovat příznivých výsledků výkrmu býků.

OdděleníChov skotu