Výpočet efektivní dávky mleziva pro telata

STANĚK, Stanislav, DOLEŽAL, Oldřich a ŠTOLC, Ladislav. Výpočet efektivní dávky mleziva pro telata. Náš chov, 2011, roč. 71(8), s. 72-74. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11074.pdf
Abstrakt

Adekvátní příjem mleziva hraje významnou roli v prvních hodinách života telete. Množství mleziva, které je potřebné k zajištění dostatečné pasivní imunity, je ovlivněno jeho kvalitou, množstvím, hmotností narozeného telete, požadovanou hladinou imunoglobulinů v krevní plasmě a účinností jejich absorpce. Pro zajištění dobré hladiny IgG, by 30 kg vážící tele mělo přijmout min. 3,1 l resp., tele o hmotnosti 55kg, min. 5,6 l mleziva s obsahem 55 g IgG na l. za první den života.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat