Výroba bílkovinných a polobílkovinných siláží (vojtěšky, jetele, trávy)

LOUČKA, Radko. Výroba bílkovinných a polobílkovinných siláží (vojtěšky, jetele, trávy). In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 274-291. ISBN 978-80-260-2514-6.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran592
Interní odkaz13120.pdf
Abstrakt

Kapitola popisuje biologické a technologické vlivy na kvalitu siláži, charakter silážního procesu, intenzitu fermentace a důsledky proteolytického rozkladu. Představeny jsou způsoby, metody, stroje a technologie. Popis je zaměřen na bílkovinné a polobílkovinné siláže z vojtěšky, jetele a travních porostů.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat