Výroba hovězího masa a ekonomika chovu krav bez tržní produkce mléka

SYRŮČEK, Jan. Výroba hovězího masa a ekonomika chovu krav bez tržní produkce mléka. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2016, roč. 23(1), s. 32-37. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16045.pdf
Abstrakt

Výroba a také spotřeba masa v celém světě vychází z počtu chovaných hospodářských zvířat, z poptávky po mase, z cenového vývoje jatečných zvířat a spotřebitelských cen masa a také z kupní síly spotřebitelů. Na celém světě se chovalo v roce 2014 zhruba 1,5 mld. kusů skotu, 2,2 mld. ovcí a koz, 987 mil. kusů prasat a 23 mld. kusů drůbeže. Z vývoje v posledních letech je patrné, že došlo k zvýšení počtu skotu a zvýšila se též výroba hovězího masa. Za rok 2013 bylo vyrobeno 64 mil. tun hovězího masa. V EU-28 se chovalo 88,4 mil. ks skotu v roce 2014, z toho 12 mil. ks KBTPM. Výroba hovězího masa v EU-28 byla 7 664 tis. tun v roce 2014 a spotřeba na obyvatele za rok 2013 činila 14,9 kg ve státech EU-28 a 16,2 kg ve státech EU-15. V ČR se produkce hovězího a telecího masa od roku 2000 snížila ze 108 tis. tun na 66 tis. tun, čímž se v roce 2014 podílela 15% na celkové výrobě masa v ČR. Pokles v ČR byl patrný také v počtu porážek jatečného skotu a spotřeby hovězího masa na obyvatele. Výsledky dotazníkového průzkumu chovu KBTPM ukazují na celkové náklady ve výši 30,2 tis. Kč na krávu a rok, tj. cca 83 Kč na krmný den a největší položkou nákladů jsou krmiva, která se podílí 24 % na celkových ročních nákladech chovu. Zisk v souboru podniků vychází za rok 2014 ve výši 2 268 Kč na krávu a rok. Bez dotací je však v souboru výrazná ztráta, což hovoří o skutečnosti, že bez dotací je chov nerentabilní a pro udržení chovů jsou dotace do tohoto agrárního sektoru nezbytnou podmínkou.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu