Výroba krmných směsí a změny společenských požadavků

KVAPILÍK, Jindřich. Výroba krmných směsí a změny společenských požadavků. Krmivářství, 2017, roč. 21(4), s. 24-27. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17231.pdf
Abstrakt

Cílem krmivářského průmyslu je přispět k trvalé zemědělské výrobě. Moderní výživa je efektivní z hlediska využívání zdrojů krmiv, užitkovosti, požadavků a potřeb hospodářských zvířat a přispívá k udržování jejich příznivého zdravotního stavu. Ve dnech 16. a 17. března 2017 se konalo v Berlíně osmé „Mléčné fórum“, kde jednu z prezentací zabývající se výrobou krmných směsí přednesl Dr. H. J. Baaken, mluvčí Německého sdružení pro výživu zvířat. V roce 2015 vyrobilo v Německu 313 firem 23,7 mil. tun krmných směsí pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat. Při přibližném počtu 13,3 mil. velkých dobytčích jednotek chovaných aktuálně v Německu to představuje výrobu zhruba 1800 kg krmných směsí na kus ročně. Aktuální situace ve výrobě krmných směsí naznačuje mj., že zdrojem kolem 60 % hrubých bílkovin v krmných směsích je převážně importovaný sójový a převážně tuzemský řepkový šrot. V celosvětovém měřítku se na 82 % plochy, to je přibližně na 180 milionech hektarů půdy, pěstuje geneticky upravená sója.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu