Výskyt produkčních chorob a změny v metabolickém profilu u dojnic primipar a multipar

ILLEK, Josef, KUDRNA, Václav a KUMPRECHTOVÁ, Dana. Výskyt produkčních chorob a změny v metabolickém profilu u dojnic primipar a multipar. Veterinářství, 2015, roč. 65(1), s. 34-37. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15011.pdf
Abstrakt

Cílem tohoto sledování bylo zhodnotit vývoj zdravotního stavu dojnic primipar a multipar v peri-partálním období s ohledem na tělesnou kondici zvířat. Sledování bylo uskutečněno na farmě holštýnského skotu s průměrnou užitkovostí 9620 kg mléka za normovanou laktaci. Skupiny dojnic primipar a multipar na 2. až 4. laktaci byly dále rozděleny do dvou skupin podle změn tělesné kondice ve třicátém dnu laktace. Podskupina A zahrnovala 12 dojnic primipar a 12 dojnic multipar, jejichž BCS (body condition score) v průběhu prvního měsíce laktace poklesl ze 3,25-3,75 na 3-3,5. V podskupině B bylo 12 dojnic primipar a 12 dojnic multipar, u nichž ve stejném období kondice klesla na 2-2,5. U krav, u nichž byl zjištěn výrazný pokles kondice (skupiny B), jsme zaznamenali vyšší výskyt ketóz, jaterní steatózy, metritid a dislokace slezu ve srovnání s dojnicemi ve skupině A. Rovněž byly zjištěny signifikantní změny v metabolickém profilu a složení mléka.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat