Výběr vhodného modelu hodnocení růstu otců v porovnání s růstem potomků

PŘIBYL, Josef, PŘIBYLOVÁ, Jana a KREJČOVÁ, Hana., 2008 Výběr vhodného modelu hodnocení růstu otců v porovnání s růstem potomků. In XVIII. Letná škola biometriky. Nitra: Slovenská akadémia podohospodárskych vied, s. 213-219. ISSN 978-80-89162-31-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz8252.pdf
Abstrakt

Mladí býci českého strakatého skotu jsou před zařazením do plemenitby testováni na vlastní růstovou schopnost v odchovnách s pravidelným měsíčním vážením. 8243 býků bylo vyhodnoceno jednoznakovým animal modelem s náhodnou regresí (RRAM). Hodnocenými ukazateli byla živá hmotnost ve věku 400 dnů a průměrné denní přírůstky v navazujících jednoměsíčních úsecích. Model hodnocení zahrnoval pevný efekt dne vážení, průměrné pevné křivky pro skupiny jedinců a náhodné křivky pro aditivní efekt každého jedince a trvalé prostředí každého jedince. Byly stanoveny komponenty rozptylu, korelace mezi metodami, korelace mezi rodiči a potomky uvnitř metod a mezi nezávisle získanými soubory údajů. Nejspolehlivější vyhodnocení růstu bylo na základě denních přírůstků v krátkých navazujících úsecích podél růstové křivky každého jedince.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat