Výsledky řešení projektu NAZV QK181137 v 2021

LOUČKA, Radko., 2022 Výsledky řešení projektu NAZV QK181137 v 2021. In Přednáška na workshopu, Mušov, 31.3.2022. Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22050.pdf
Abstrakt

Ing. Radko Loučka, CSc. představil výsledky všech osmi aktivit projektu: Rychlý screening sušiny a výživných hodnot pícnin přímo na poli. Využití spektroskopie v komplexním národním systému hodnocení kukuřičných hybridů. Vyhodnocení hybridů kukuřice s využitím nového softwaru a databáze analýz krmiv. Dávkování silážních přípravků na řezanku pícnin přímo na sklizňových strojích. Sestavení a verifikace listiny doporučených hybridů kukuřice. Monitoring průběhu a výsledku fermentace siláží. Monitoring intenzity zpracování řezanky v krmném voze. Detekce přežvykování a doby příjmu krmiva pro předcházení dietetických problémů u skotu.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat