Využití bioekonomického modelu v chovu ovcí na Slovensku

KRUPA, Emil, KRUPOVÁ, Zuzana a MICHALIČKOVÁ, Monika. Využití bioekonomického modelu v chovu ovcí na Slovensku. Náš chov, 2013, roč. 73(4), s. 49-50. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13037.pdf
Abstrakt

Byl sledován vliv změn ekonomických parametrů (změna ±40% pro tržní ceny mléka, sýra a jehňat, změna ±20% pro krmné, fixní, veterinární a pracovní náklady a změna +3% pro odúrokování) na vypočtené ekonomické váhy dojných ovcí chovaných na Slovensku za použití bioekonomického modelu. Výsledky jsou prezentovány pro produkci mléka za laktaci, podíl březích bahnic, velikost vrhu a produkční délku života bahnic. Tržní ceny byly nejdůležitějším faktorem, ovlivňujícím vypočtené váhy. Relativní důležitost všech funkčních znaků dosahovala 45,4-59,7%, znaků mléčné užitkovosti 30,6-48,1 %, růstových znaků 6,3-9,4% a pro vlnu nepřekročila 0,3 %.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat