Využití genomické selekce při šlechtění holštýnských dojnic na odolnost vůči nemocem paznehtů

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana. Využití genomické selekce při šlechtění holštýnských dojnic na odolnost vůči nemocem paznehtů. Černostrakaté novinky, 2021, roč. 2021(1), s. 10-11. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21061.pdf
Abstrakt

Genomické plemenné hodnoty byly odhadnuty pro tři souhrnné znaky nemocí paznehtů (NP): infekční nemoci paznehtů (IP), poruchy rohoviny paznehtu (PP) a nemoci paznehtů celkem (CNP), dále pro kulhání a CNP+kulhání. Použity byly údaje o nemocech z Deníku nemocí a léčení z 2018 až 2020. Použitá referenční genomická populace zahrnovala 25 458 jedinců z toho i mladá genomická zvířata: mladé býky bez potomstva (303 ks) a jalovice bez užitkovosti (12 286ks). Nejnižší průměr genomických spolehlivostí nalezen u K (18 %). Genomičtí býci s dcerami v datových souborech dosáhli nejvyššího průměru spolehlivostí ze všech hodnocených kategorií, max 85%. Ukázalo se, že počet dcer býka v datovém soubory je faktor působící sám o sobě zvýšení spolehlivosti PH. U genomických jalovic bez vlastní užitkovosti byly maximální hodnoty spolehlivosti 38 % až 45 %. Závěrem chceme zdůraznit kladný vliv genomického odhadu na spolehlivost plemenných hodnost zejména u mladých zvířat bez užitkovosti.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat