Využití konjugované kyseliny linolové ve výživě prasnic

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Využití konjugované kyseliny linolové ve výživě prasnic. Autoři: HADAŠ, Zdeněk, ČECHOVÁ, Marie, VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a NEVRKLA, Pavel.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-124-3. 2014-04-02.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz14077.pdf
Abstrakt

Využití konjugované kyseliny linolové ve výživě prasniček a prasnic je jednou z možností, jak dosáhnout nižších ztrát selat od narození do odstavu a tedy i lepších ekonomických výsledků chovu. V provedené studii byla prasnicím v průběhu kojení zkrmovaná krmná směs s přídavkem 2 % CLA. U pokusné skupiny prasnic krmených v době od porodu do odstavu krmnou směsí s přídavkem CLA došlo v důsledku lepší říjivosti a rychlejšímu zabřezávání zkrácení doby mezidobí ze 161 dnů na 156 dní, což se následně v přepočtu promítne do zvýšeného počtu získaných vrhů na prasnici/rok. Dalším přínosem je snížení ztrát selat v časovém úseku od narození do odstavu.

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
Ke stažení 14077
OdděleníChov prasat