Využití záznamů o pohybové aktivitě a potravním chování dojnic při řízení stáda

ČESKÁ ZEMEDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Využití záznamů o pohybové aktivitě a potravním chování dojnic při řízení stáda. Autoři: VACEK, Mojmír, CODL, Radim, SYRŮČEK, Jan, SMUTNÝ, Luboš a VRHEL, Marek.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-213-3336-9. 2023-12-18.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz23232.pdf
Abstrakt

V moderních chovech jsou zapotřebí automatické monitorovací systémy, schopné zaznamenat změnu zdravotního stavu jednotlivých dojnic. Moderní automatické monitorovací systémy umožňují záznam chování zvířat a zahrnují údaje o jejich pohybu, době žraní a přežvykování, čas strávený ve stoje a vleže. V praxi využívané počítačové programy pro analýzu údajů o pohybové aktivitě a časů příjmu krmiva a přežvykování z použitých senzorů jsou převážně zaměřené pouze pro detekci říje. Vhodný způsob vyhodnocení těchto údajů pro včasnou detekci nástupu porodu nebo začátku onemocnění zvířat není zatím běžné. Z výsledků uvedených v metodice vyplývá, mj. že změny v době žraní a přežvykování je možné prakticky využít kromě zpřesnění vrcholu říje také pro zjištění blížícího se porodu i výskytu některých druhů onemocnění. Předložená metodika tedy rozšiřuje možnosti uplatnění záznamů potravního chování krav o nové postupy využitelné při optimalizaci řízení stáda dojnic. Metodika je určena chovatelům dojeného skotu, odborným poradcům a konzultantům a tvůrcům počítačových programů pro řízení stáda, které vyhodnocují údaje ze senzorů zaznamenávajících pohybovou aktivitu a dobu žraní a přežvykování jalovic a krav.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
Ke stažení 23232
OdděleníChov skotu