Výživné hodnoty doporučených odrůd hrachu

LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, DOSTÁLOVÁ, Radmila, JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr a SYNKOVÁ, Hana. Výživné hodnoty doporučených odrůd hrachu. Náš chov, 2023, roč. 83(11), s. 54-56. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23138.pdf
Abstrakt

Cílem příspěvku bylo porovnat mezi sebou sedm odrůd hrachu úponkového a jednu odrůdu hrachu listového podle skladby živin a vhodnosti pro sklizeň na siláž a na zrno. Polní pokusy s odrůdami hrachu proběhly v letech 2022 a 2023 v lokalitě Šumperk. Pro silážování byly nejvíce vhodné úponkové odrůdy hrachu Gambit a Trendy. U odrůdy Protin lze vzhledem k vyššímu obsahu N-látek předpokládat nižší silážovatelnost. Výnosy zrna byly nejvyšší u odrůdy Saxon, nejnižší u odrůdy Impuls. Bylo potvrzeno, že výživné hodnoty celých rostlin i výnosy zrna hrachu jsou závislé na vývoji počasí v daném roce. Odrůdy úponkového hrachu, na rozdíl od hrachu listového typu, měly v průměru nižší obsah N-látek a vyšší obsah škrobu v sušině, zároveň však měly většinou nižší stravitelnost organické hmoty a hrubé vlákniny.

ProjektDomácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat