Vztah mezi lineárním skóre počtu SB a složkami mléka

ČÍTEK, Jindřich, BRZÁKOVÁ, Michaela, SAMKOVÁ, Eva, HANUŠ, Oto, VEČEREK, Libor, JOZOVÁ, Eva, HOŠTIČKOVÁ, Irena, TRÁVNÍČEK, Jan, HÁLOVÁ, Karolína, HANUSOVÁ, Lenka a HASOŇOVÁ, Lucie. Vztah mezi lineárním skóre počtu SB a složkami mléka. Náš chov, 2021, roč. 81(11), s. 16-17. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21156.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo zjistit korelace mezi lineárním skóre počtu somatických buněk (SCS) v mléce dojnic holštýnského a českého strakatého plemene (n = 227) a obsahem mléčných složek. Odběr vzorků (n =434) byl proveden opakovaně, od dojnic na 1. až 6. laktaci. Fenotypová korelace SCS s obsahem laktózy byla negativní a významná (-0,280; p < 0,0001), zatímco s obsahem bílkovin pozitivní a významná (+0,156; p = 0,001). Korelace SCS s obsahem tuku, kaseinu, tukuprosté sušiny, močoviny, kyseliny citrónové, acetonu a kyseliny beta-hydroxymáselné byly velmi nízké a nevýznamné. Výsledky potvrdily, že obsah laktózy v mléce může být vhodným indikátorem zdravotního stavu mléčné žlázy.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat