Welfare - zdraví- biosecurita - stájové signály signály v chovech skotu

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2016 Welfare - zdraví- biosecurita - stájové signály signály v chovech skotu. In Nová Veterinária 2016. Nitra: SAVLMZ, s. 150-153. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16154.pdf
Abstrakt

Předkládaná práce je zaměřena na vytvoření a val idaci objektivního komplexního systému pro hodnocení biologické bezpečností, pohody a zdraví využitelného přímo v praxi v rámci chovu různých druhů hospo­dářských zvířat.To umožní analyzovat současnou aktuální úroveň biologické bezpečnosti na jedné straně, a na druhé straně, navrhnout opatření, která jsou nutná pro její zlepšení ve vztahu k udržení dobrého zdravotního stavu a pohody chovaných zvířat.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat