Za kolik vyrábí podniky mléko v ČR?

SYRŮČEK, Jan., 2016 Za kolik vyrábí podniky mléko v ČR?. In Farmářský den, Velká Chyška. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 5-10. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16193.pdf
Abstrakt

V ČR je stejně jako ve většině států EU chov skotu jedním z hlavních odvětví živočišné výroby. Za posledních deset let se v ČR stavy skotu sice snížily, ale vzrostla dojivost krav a mírně tím roste i výroba mléka. Podmínkou pro udržení a další rozvoj chovu je ekonomická výhodnost produkce. V souboru podniků za rok 2015 se dojivost krav pohybovala mezi 5 484 a 11 089 litrů na krávu při průměru 8 334 l (tržní produkce 8 080 l). Z výsledků ukazatelů reprodukce je patrné, že vyšší úrovně březosti dosahují dojnice a jalovice českého strakatého skotu, kde je též dosaženo nejkratší mezidobí (389 dní). V souboru 86 podniků v ČR dosáhly celkové náklady za rok 2015 úrovně 8,99 Kč na litr prodaného mléka, 199 Kč na krmný den a 72,6 tis. Kč na jednu dojnici. Vlivem nepříznivé nákupní ceny za litr mléka (v souboru podniků 7,79 Kč/l) bylo při značné variabilitě vykazované mezi podniky dosaženo v průměru ztráty 0,74 Kč/l (při započítání dotací byla ztráta 0,08 Kč/l). Od roku 2006 se do roku 2015 zvýšily u souboru podniků náklady na dojnici o 17 %. Rostoucí úroveň nákladů doprovází rostoucí dojivost a celkové náklady výroby mléka byly v letech 2006 až 2015 v průměrné výši 9 Kč.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu