Základy etologie dojeného skotu pro chovatele

ŠÁROVÁ, Radka, VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, STANĚK, Stanislav a BARTOŠOVÁ, Jitka. Základy etologie dojeného skotu pro chovatele. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, 2020, 80 s. ISBN 978-80-7403-244-8
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran80
Interní odkaz20228.pdf
Abstrakt

Publikace shrnuje aktuální vědecké poznatky o chování skotu s ohledem na jejich využitelnost v praktických podmínkách chovu a s cílem zvýšení celkové úrovně chovného komfortu a welfare chovaných zvířat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníEtologie