Základy hodnocení morfologického obrazu spermií kance

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Základy hodnocení morfologického obrazu spermií kance. Autoři: LIPENSKÝ, Jan, LUSTYKOVÁ, Alena, ROZKOT, Miroslav, VÁCLAVKOVÁ, Eva, PŘINOSILOVÁ, Petra, ŠÍPEK, Jaroslav, KUNETKOVÁ, Milena a KOPECKÁ, Věra.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-122-9. 2014-05-29.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz14076.pdf
Abstrakt

Metodika poskytuje komplexní metodický návod, umožňující snadné proniknutí do problematiky hodnocení morfologicky abnormálních spermií kance. Díky ní tak má uživatel možnost seznámit se s procesem přípravy vzorku a jeho následného vyhodnocení. Popsané metodické postupy zahrnují ověřené metody hodnocení spermatu kance, včetně praktických doporučení a trendů současné doby. Pozornost je zde věnována možnostem využití specializovaného počítačového programu, který významně usnadňuje provedení detailní morfologické analýzy spermatu v praxi. Součástí metodiky je obrazová dokumentace vad spermií kance. Metodika reaguje na vzrůstající potřebu detailní kontroly kvality ejakulátu kanců. Je určena především pro laboratorní pracovníky inseminačních stanic, veterinární lékaře a výzkumná pracoviště nebo pracovníky vysokých škol, kteří se chtějí zaměřit na hodnocení morfologického obrazu spermií. Zároveň se jedná o vhodnou učební pomůcku pro účastníky a absolventy spermatoanalytických kurzů zaměřených především na oblast inseminace prasat. Řada popsaných postupů však nalézá uplatnění i při hodnocení morfologie spermií široké škály dalších druhů hospodářských, zájmových a exotických zvířat.

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
Ke stažení 14076
OdděleníChov prasat