Zapojení řídicí jednotky ochlazovacího zařízení pro zvířata

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zapojení řídicí jednotky ochlazovacího zařízení pro zvířata. Autoři: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana, BENEDIKT, Pavel a KOTAČKA, Bohuslav.. Česká republika. Patentový spis CZ 304358 B6. 2014-02-12.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz14020.pdf
Abstrakt

Řešení se týká zapojení individuální řídící jednotky pro ochlazovací zařízení zvířat. Vynález řeší automatický individuální způsob aplikace vody na tělo zvířat z důvodu jejich ochlazování při vysokých teplotách prostředí s cílem minimalizovat spotřebu vody, zamokřenost podlah a kumulaci odpadních vod ve stájích a volných prostranstvích.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat