Zařízení na ionizaci vzduchu ve stájích hospodářských zvířat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení na ionizaci vzduchu ve stájích hospodářských zvířat. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš.. Česká republika. Ověřená technologie 978-80-7403-090-1. 2012-03-01.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz12033.pdf
Abstrakt

Ověřená technologie ionizace vzduchu má vícenásobné pozitivní účinky z pohledu ekologie chovu hospodářských zvířat a fyziologie zvířat. Redukuje emise amoniaku a skleníkových plynů o 30 – 48 % a prachu o 25 – 35 %. Současně biologicky pozitivně působí na užitkovost zvířat (produkce mléka, přírůstek hmotnosti), na jejich zdravotní stav (snížení spotřeby léků) a na kvalitu finálního produktu (mléko). Z investičního pohledu se jedná o nízkou investici (do 60 tis.Kč). Provoz zařízení je energeticky nenáročný (jmenovitý příkon zdroje vysokého napětí je jen 5 W).

ProjektVýzkum základních enviromentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat