Zařízení pro modelování průvanu pro výzkumné účely termoregulace zvířat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení pro modelování průvanu pro výzkumné účely termoregulace zvířat. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 19369 U1. 2009-03-02.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz9024.pdf
Abstrakt

Zařízení pro modelování průvanu pro výzkumné účely termoregulace zvířat je složeno ze 2 hal s různou teplotou. Vzduch z haly s nižší tepltou se převádí zařízením, které je složeno z ventilátoru a ohybného potrubí, do haly s vyšší teplotou. V této hale jeumístěno experimentální zvíře. Ohybné potrubí přivádí chladnější vzduch na požadovanou část těla zvířete. Povrchová teplota těla zvířete je termograficky snímána a dále vyhodnocována.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat